2409 có điều cần nói

Ngày học thể dục, ở công viên Bình Phú. Chiều nào cũng thấy các bác về hưu vào công viên tập thể dục, đi dạo. Cũng ráng ghé tai bạn ngồi kế nói về chuyện đời. “Ê mày, bên nước mình tuổi về hưu là bao nhiêu ha?” “Chắc cũng cỡ 50 hay 60 á!”…

I am listening to SIA

You can, you can Do anything, anything You can, do anything You can, you can Do anything, anything I’m on the way to my future. I see the signs along the way. I have to notice, I need to think what I should think. I need to say what I should say. I don’t care…

BnW

​ ​ ​